De leden

H. Eising
Y. v/d Meulen
E. Lok
T. v/d Meulen
H. v/d Berg
R. Lassche
D. Spans 
A. v/d Molen 
W. de Witte
W. Jongman 
H. Jongman 
P. de Goede
H. Sabas
F. Luchtenmeijer
A. Mol
L. Dekker 
M. Rietberg
R. Sieders
A. Rietberg

Nieuwe leden kunnen 2x gratis meespelen op de vrijdagavond of de zaterdagmiddag.
Lidmaatschap van September t/m half Mei € 40,00
Lopende seizoen van Januari t/m half Mei € 20,00