Het nieuwe seizoen begint weer in September.

Nieuwe leden welkom.

In de zomer is biljarten op de vrijdagavond.